học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

TB Danh sách thi thử Chuẩn đầu ra Tin học tháng 10.2023

TB Danh sách thi thử Chuẩn đầu ra Tin học tháng 10.2023

ngày 25-10-2023

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn ôn tập củng cố kiến thức được tốt nhất, Trung tâm Tin học tổ chức buổi thi thử lý thuyết miễn phí tại phòng máy đối với những học viên đã đăng ký lớp ôn.

Xem tiếp
Thông báo Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 10 năm 2023

Thông báo Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 10 năm 2023

ngày 23-10-2023

Căn cứ Quyết định số 5629/QĐ-HVN ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Thành lập Hội đồng thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 10 năm 2023

Xem tiếp
TB DSSV K62, K63, K64, K65 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

TB DSSV K62, K63, K64, K65 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

ngày 17-10-2023

Theo Quyết định số 3231/QĐ-HVN ngày 09/08/2017 về việc phê duyệt Đề án Chuẩn trình độ Công nghệ thông tin và Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02/10/2019 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học;

Xem tiếp