học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Thông tin ưu đãi học phí

Luyện Thi Đầu Ra CNTT VNUA

Lịch khai giảng

Chuẩn đầu ra Tin học VNUA

Lớp Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm học
UDD2206 Thứ 2/4/6 (18:00 - 20:30) 26-08-2022 MS Teams
UD2212 Thứ 3/5/7 (18:00 - 20:30) 08-08-2022 Ms.Teams
UD2213 Thứ 2, 4, 6 (18:00 - 20:30) 10-08-2022 Ms.Teams
CB2206 Thứ 3, 5, 7 (18:00 - 20:30) 18-08-2022 Ms.Teams