học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Thông tin ưu đãi học phí

Luyện Thi Đầu Ra CNTT VNUA

Lịch khai giảng

Chuẩn đầu ra Tin học VNUA

Lớp Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm học
UDD2209 Thứ 3/5/7 (18:00 - 20:30) 15-12-2022 Ms.Teams
UD2220 Thứ 2/4/6 (18:00 - 20:30) 12-12-2022 Ms.Teams
UD2221 Thứ 2/4/6 (18:00 - 20:30) 22-12-2022 Ms.Teams