học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Thông tin ưu đãi học phí

Luyện Thi Đầu Ra CNTT VNUA

Lịch khai giảng

Chuẩn đầu ra Tin học VNUA

Lớp Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm học
UD2126 Thứ 3/5/7 (18:00 - 20:30) 05-10-2021 MS Teams
CB2105 Thứ 2/4/6 (18:00 - 20:30) 08-10-2021 MS Teams
UD2127 Thứ 2/4/6 (18:00 - 20:30) 13-10-2021 MS Teams
UD2128 Thứ 3/5/7 (18:00 - 20:30) 23-10-2021 MS Teams