học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Thông tin ưu đãi học phí

Luyện Thi Đầu Ra CNTT VNUA

Lịch khai giảng

Chuẩn đầu ra Tin học VNUA

Lớp Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm học
UDD2405 Thứ 2/4/6 (18:00 - 20:30) 12-06-2024 Ms.Teams
UD2413 Thứ 3/5/7 (18:00 - 20:30) 18-06-2024 Ms.Teams
UD2414 Thứ 2/4/6 (18:00 - 20:30) 28-06-2024 Ms.Teams