học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Thông tin ưu đãi học phí

ƯD Excel Trong Kế Toán
  • lịch khai giảng sẽ có học phí giảm giá đến 15%

Lịch khai giảng

Khóa Excel Cơ Bản

Lớp Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm học
LP_E_1 từ thứ 5- thứ 6 ( 26/8/2020 - 20/9/2020) Sáng: 7h30-9h, Chiều: 1h30-3h30 26-08-2020 B101
LP_E_2 từ thứ 5- thứ 6 ( 26/8/2020 - 20/9/2020) Sáng: 7h30-9h, Chiều: 1h30-3h30 26-08-2020 ND102

Lập trình PHP 12

Lớp Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm học
LOP09 Thứ 2- thứ 6 ( 10/02/2020 - 20/3/2020 ) 28-07-2020 ND302