học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Chọn môn thi

Bạn có thể đăng ký học tại Trung tâm Tin học - HVNNVN để có nhiều tài liệu học tập và bài thi thử.

# Môn học Hành động
1 Khóa Excel Cơ Bản Thi thử
2 Chứng chỉ Quốc tế ICDL Thi thử
3 Ứng dụng CNTT cơ bản & Nâng Cao Thi thử
4 Chuẩn đầu ra Tin học VNUA Thi thử