học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Thông tin ưu đãi học phí

Chứng chỉ Quốc tế ICDL

Lịch khai giảng

Chứng chỉ Quốc tế ICDL

Lớp Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm học
ICDL2305 Thứ 3/5/7 (18:00 - 20:30) 09-09-2023 Ms.Teams
ICDL2306 Thứ 2/4/6 (18:00 - 20:30) 20-09-2023 Ms.Teams