học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Chúng tôi sẽ gọi tư vấn cho bạn
Liên hệ
Địa chỉ: P305-P307 tầng 3 Khu làm việc của các Khoa - Viện - Trung tâm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 0961.174.239 – 024 66628620
Emai: [email protected]
Ngày làm việc: từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7
Sáng: 7h30-11h30
Chiều: 13h30-17h30