học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

TB DSSV K62-K66 chưa đạt CĐR Tin học

TB DSSV K62-K66 chưa đạt CĐR Tin học

ngày 22-05-2024

Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo Danh sách sinh viên K62 – K66 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học, đặc biệt là sinh viên K62, K63, K64.

Xem tiếp
Thông báo DSSV dự kiến xét đạt CĐR Tin học T5.2024

Thông báo DSSV dự kiến xét đạt CĐR Tin học T5.2024

ngày 15-05-2024

 Theo Quyết định số 3231/QĐ-HVN ngày 09/08/2017 về việc phê duyệt Đề án Chuẩn trình độ Công nghệ thông tin và Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02/10/2019 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học;

Xem tiếp
TB Khai giảng lớp bồi dưỡng CĐR Tin học tháng 5.2024

TB Khai giảng lớp bồi dưỡng CĐR Tin học tháng 5.2024

ngày 02-05-2024

Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học;

Xem tiếp