học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

TB Tổ chức thi CĐR Tin học tháng 2.2024

TB Tổ chức thi CĐR Tin học tháng 2.2024

ngày 22-02-2024

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-HVN ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 02 năm 2024

Xem tiếp
TB khai giảng lớp ôn CĐR Tin học tháng 02.2024

TB khai giảng lớp ôn CĐR Tin học tháng 02.2024

ngày 31-01-2024

Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo khai giảng các lớp bồi dưỡng về Chuẩn đầu ra Tin học trong tháng 02 năm 2024 như sau:

Xem tiếp
TB khai giảng lớp ôn CĐR Tin học tháng 01.2024

TB khai giảng lớp ôn CĐR Tin học tháng 01.2024

ngày 29-12-2023

Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo khai giảng các lớp bồi dưỡng về Chuẩn đầu ra Tin học trong tháng 01 năm 2024.

Xem tiếp