học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

TB khai giảng lớp ôn CĐR Tin học tháng 9.2023

TB khai giảng lớp ôn CĐR Tin học tháng 9.2023

ngày 31-08-2023

Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo khai giảng các lớp bồi dưỡng về Chuẩn đầu ra Tin học trong tháng 09 năm 2023

Xem tiếp
TB DSSV thi Chuẩn đầu ra Tin học T8.2023

TB DSSV thi Chuẩn đầu ra Tin học T8.2023

ngày 17-08-2023

Căn cứ Quyết định số 3460/QĐ-HVN ngày 22 tháng 06 năm 2023 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Thành lập Hội đồng thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 8 năm 2023, Trung tâm Tin học HVNNVN thông báo lịch thi và danh sách dự thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt tháng 8 năm 2023 như sau:

Xem tiếp
Thông báo  Danh sách sinh viên K62, K63, K64, K65, K66 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

Thông báo Danh sách sinh viên K62, K63, K64, K65, K66 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

ngày 02-08-2023

Theo Quyết định số 3231/QĐ-HVN ngày 09/08/2017 về việc phê duyệt Đề án Chuẩn trình độ Công nghệ thông tin và Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02/10/2019 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học. Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo Danh sách sinh viên chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học đến thời điểm hiện tại

Xem tiếp