học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

THÔNG BÁO LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ

THÔNG BÁO LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ

ngày 20-04-2022

Trung tâm sẽ trả chứng chỉ tin học vào các ngày 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟮,𝟱,𝟲 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻

Xem tiếp