học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

THÔNG BÁO LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ

THÔNG BÁO LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ

ngày 20-04-2022

Trung tâm sẽ trả chứng chỉ tin học vào các ngày 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟮,𝟱,𝟲 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻

Xem tiếp
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC

ngày 29-03-2022

Thông báo danh sách sinh viên hệ đại học chính quy đủ điều kiện cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học

Xem tiếp