học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

TB DSSV chưa đạt CĐR Tin học (cập nhật 04/04/2024

TB DSSV chưa đạt CĐR Tin học (cập nhật 04/04/2024

ngày 05-04-2024

Theo Quyết định số 3231/QĐ-HVN ngày 09/08/2017 về việc phê duyệt Đề án Chuẩn trình độ Công nghệ thông tin và Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02/10/2019 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học;

Xem tiếp
TB khai giảng lớp bồi dưỡng CĐR Tin học tháng 4.2024

TB khai giảng lớp bồi dưỡng CĐR Tin học tháng 4.2024

ngày 01-04-2024

  Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo khai giảng các lớp bồi dưỡng về Chuẩn đầu ra Tin học trong tháng 04 năm 2024 như sau:

Xem tiếp
Thông báo DSSV dự kiến đạt CĐR Tin học T3.2024

Thông báo DSSV dự kiến đạt CĐR Tin học T3.2024

ngày 26-03-2024

Theo Quyết định số 3231/QĐ-HVN ngày 09/08/2017 về việc phê duyệt Đề án Chuẩn trình độ Công nghệ thông tin và Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02/10/2019 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học;

Xem tiếp