học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Thông báo khai giảng các lớp bồi dưỡng Chuẩn đầu ra Tin học

Thông báo khai giảng các lớp bồi dưỡng Chuẩn đầu ra Tin học

ngày 02-06-2023

Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học;Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo khai giảng các lớp bồi dưỡng về Chuẩn đầu ra Tin học trong tháng 06 năm 2023 như sau:

Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023

ngày 31-05-2023

Năm 2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh 5.860 chỉ tiêu theo 4 phương thức xét tuyển

Xem tiếp
Thông báo Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt tháng 04 năm 2023

Thông báo Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt tháng 04 năm 2023

ngày 19-04-2023

Căn cứ Quyết định số 1938/QĐ-HVN ngày 07 tháng 04 năm 2023 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Thành lập Hội đồng thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 04 năm 2023

Xem tiếp