học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Thông báo điểm thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo thông tư 03/BTTTT ngày 07/08/2022

Thông báo điểm thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo thông tư 03/BTTTT ngày 07/08/2022

ngày 09-08-2022

Thông báo điểm thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo thông tư 03/BTTTT ngày 07/08/2022

Xem tiếp
Danh sách sinh viên K62, K63, K64 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

Danh sách sinh viên K62, K63, K64 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

ngày 04-08-2022

Danh sách sinh viên K62, K63, K64 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

Xem tiếp
Thông báo Tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06.2022

Thông báo Tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06.2022

ngày 23-06-2022

Thông báo Tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06.2022

Xem tiếp