học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Chương trình trao đổi tại ĐH Universitas Padjadjaran (Indonesia)

Chương trình trao đổi tại ĐH Universitas Padjadjaran (Indonesia)

ngày 13-03-2024

Universitas Padjadjaran (Indonesia) thông báo Chương trình trao đổi sinh viên Đông Nam Á (AIMS) 2024 tại Bandung, Indonesia. Chương trình sẽ tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế những trải nghiệm quý báu về các lĩnh vực công nghệ sinh học, khoa học tự nhiên, khoa học biển và nông nghiệp

Xem tiếp
TB DSSV chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học (cập nhật 31/01/2024)

TB DSSV chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học (cập nhật 31/01/2024)

ngày 01-03-2024

Theo Quyết định số 3231/QĐ-HVN ngày 09/08/2017 về việc phê duyệt Đề án Chuẩn trình độ Công nghệ thông tin và Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02/10/2019 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học;

Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024

ngày 01-03-2024

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (trước đây là Trường Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội, mã trường HVN), là trường đại học công lập trọng điểm quốc gia, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với các bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xã hội.

Xem tiếp