học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CHỨNG CHỈ UDCNTT THEO THÔNG TƯ 03 CỦA BỘ TTTT

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CHỨNG CHỈ UDCNTT THEO THÔNG TƯ 03 CỦA BỘ TTTT

ngày 23-03-2022

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CHỨNG CHỈ UDCNTT THEO THÔNG TƯ 03 CỦA BỘ TTTT

Xem tiếp
THÔNG BÁO ĐIỂM THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC THÁNG 02/2022

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC THÁNG 02/2022

ngày 18-03-2022

Thông báo điểm thi Chuẩn đầu ra Tin học tháng 02/2022

Xem tiếp
THÔNG BÁO SINH VIÊN CHƯA ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC

THÔNG BÁO SINH VIÊN CHƯA ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC

ngày 05-01-2022

THÔNG BÁO SINH VIÊN CHƯA ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC

Xem tiếp