học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Tài liệu học tập

Chuẩn đầu ra Tin học VNUA

Tên tài liệu Tác giả Download
Đề thi mẫu thực hành Chuẩn đầu ra Tin học mức chuyên ngành Lê Thị Nhung
Đề thi mẫu thực hành Chuẩn đầu ra Tin học mức cơ bản Đỗ Thị Nhâm
Đề cương ôn tâp thực hành CĐR Tin học mức chuyên ngành Lê Thị Nhung
ITC03001- CNTT Ứng dụng trong Nông nghiệp T.S Phạm Quang Dũng
ITC03002- CNTT Ứng Dụng trong KT-XH Th.S Lê Thị Nhung
ITC03003- CNTT Ứng dụng trong quản lý Tài nguyên môi trường Th.S Phan Trọng Tiến
ITC03004- Phát triển ứng dụng Web cơ bản Th.S Đỗ Thị Nhâm
ITC03005- Thiết kế đồ họa máy tính Th. S Vũ Thị Lưu
Đề cương ôn tập phần thực hành Chuẩn đầu ra Tin học Lê Ngọc Hướng

Chứng chỉ Quốc tế ICDL

Tên tài liệu Tác giả Download

Chứng chỉ Tin học văn phòng

Tên tài liệu Tác giả Download

Khóa Excel Cơ Bản

Tên tài liệu Tác giả Download
Tài liệu Excel Cơ bản Lê Thị Nhung

Lập trình PHP 12

Tên tài liệu Tác giả Download
Tài liệu khác Nguyễn Nam Tiến

Ứng dụng CNTT cơ bản & Nâng Cao

Tên tài liệu Tác giả Download
Đề mẫu ThS Đỗ Thị Nhâm

Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh

Tên tài liệu Tác giả Download