học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Tài liệu học tập

Khóa Excel Cơ Bản

Tên tài liệu Tác giả Download
Tài liệu Excel Cơ bản Lê Thị Nhung

Lập trình C#, NetCore

Tên tài liệu Tác giả Download
Tài liệu Excel Nguyễn Văn Kiên
Tài liệu 3 Nguyễn Văn Kiên

Lập trình PHP 12

Tên tài liệu Tác giả Download
Tài liệu word Nguyễn Nam Tiến

Ôn luyện thi chuẩn đầu ra Tin học mức chuyên ngành

Tên tài liệu Tác giả Download
Đề thi thực hành Chuẩn đầu ra Tin học mức chuyên ngành Lê Thị Nhung

Ứng dụng CNTT cơ bản

Tên tài liệu Tác giả Download

Ứng dụng CNTT nâng cao

Tên tài liệu Tác giả Download