học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

TB Khai giảng lớp bồi dưỡng Chuẩn đầu ra Tin học T7.2024

TB Khai giảng lớp bồi dưỡng Chuẩn đầu ra Tin học T7.2024

ngày 28-06-2024

Để đạt Chuẩn đầu ra Tin học các bạn sinh viên bắt buộc phải đạt 2 mức: Chuẩn đầu ra Tin học mức cơ bản và Chuẩn đầu ra Tin học mức chuyên ngành.

Xem tiếp
Tb tổ chức thi CĐR Tin học đợt tháng 6.2024

Tb tổ chức thi CĐR Tin học đợt tháng 6.2024

ngày 18-06-2024

Căn cứ Quyết định số 2391/QĐ-HVN ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Thành lập Hội đồng thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06 năm 2024, Trung tâm Tin học HVNNVN thông báo lịch thi và danh sách dự thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt tháng 06 năm 2024 như sau:

Xem tiếp
TB Khai giảng lớp bồi dưỡng CĐR Tin học tháng 6.2024

TB Khai giảng lớp bồi dưỡng CĐR Tin học tháng 6.2024

ngày 30-05-2024

Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo khai giảng các lớp bồi dưỡng về Chuẩn đầu ra Tin học trong tháng 06 năm 2024 như sau:

Xem tiếp