học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

TB Tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học T12.2023

TB Tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học T12.2023

ngày 29-11-2023

Căn cứ Quyết định số 6378/QĐ-HVN ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Thành lập Hội đồng thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 12 năm 2023, Trung tâm Tin học HVNNVN thông báo lịch thi và danh sách dự thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt tháng 12 năm 2023 như sau:

Xem tiếp
Thông báo danh sách thi thử Chuẩn đầu ra Tin học tháng 12.2023

Thông báo danh sách thi thử Chuẩn đầu ra Tin học tháng 12.2023

ngày 28-11-2023

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn ôn tập củng cố kiến thức được tốt nhất, Trung tâm Tin học tổ chức buổi thi thử lý thuyết miễn phí tại phòng máy đối với những học viên đã đăng ký lớp ôn.

Xem tiếp
TB khai giảng lớp ôn CĐR Tin học tháng 11.2023

TB khai giảng lớp ôn CĐR Tin học tháng 11.2023

ngày 01-11-2023

Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học;

Xem tiếp