học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Thông báo  Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt tháng 06 năm 2023

Thông báo Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt tháng 06 năm 2023

ngày 23-06-2023

Căn cứ Quyết định số 3460/QĐ-HVN ngày 22 tháng 06 năm 2023 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Thành lập Hội đồng thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06 năm 2023, Trung tâm Tin học HVNNVN thông báo lịch thi và danh sách dự thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt tháng 06 năm 2023 như sau:

Xem tiếp
Thông báo danh sách sinh viên K62, K63, K64, K65, K66 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

Thông báo danh sách sinh viên K62, K63, K64, K65, K66 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

ngày 05-06-2023

Để đạt Chuẩn đầu ra Tin học các bạn sinh viên bắt buộc phải đạt 2 mức:Chuẩn đầu ra Tin học mức cơ bản vàChuẩn đầu ra Tin học mức chuyên ngành

Xem tiếp
Thông báo khai giảng các lớp bồi dưỡng Chuẩn đầu ra Tin học

Thông báo khai giảng các lớp bồi dưỡng Chuẩn đầu ra Tin học

ngày 02-06-2023

Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học;Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo khai giảng các lớp bồi dưỡng về Chuẩn đầu ra Tin học trong tháng 06 năm 2023 như sau:

Xem tiếp