HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Khóa Excel Cơ Bản

Câu: 1 Thiết bị nào không phải là thiết bị vào, không phải là thiết bị ra, không phải là thiết bị vào/ra?
Câu: 2 Tùy chọn nào là các thiết lập hệ thống và phần cứng để quản lý về việc sử dụng nguồn năng lượng cho máy tính
Câu: 3 Hai bên tham gia vào EULA là?
Câu: 4 DVD là viết tắt của cụm từ:
Câu: 5 Loại bộ nhớ nào mà cả SRAM và DRAM đều mất tất cả dữ liệu khi chúng tắt nguồn
Câu: 6 Tổ hợp phím nào được sử dụng để chuyển đổi giữa tiếng Việt và tiếng Anh trong phần mềm Unikey?
Câu: 7 Lựa chọn nào dưới đây thuộc về trách nhiệm quản lý của hệ điều hành?
Câu: 8 Mã chương trình cho phép thiết bị ngoại vi ghép nối với máy tính được gọi là gì
Câu: 9 Điều gì xảy ra khi một máy tính được đặt trong chế độ Sleep
Câu: 10 Tùy chọn nào sau đây có thể được truy cập thông qua Ease of Access?
Câu: 11 “GUI” là viết tắt của cụm từ nào dưới đây?
Câu: 12 Để lựa chọn các thư mục và tập tin liền kề nhau, ta sử dụng phím trái chuột kết hợp với phím nào sau đây?
Câu: 13 Cách tổ chức thư mục và tập tin trong hệ điều hành Windows không cho phép:
Câu: 14 Phát biểu nào dưới đây bạn không thể thực hiện được với MS-WORD?
Câu: 15 Làm cách nào để thực hiện lệnh in ba bản?
Câu: 16 Tìm kiếm và thay thế một từ lặp lại nhiều lần, ta phải thực hiện các thao tác nào?
Câu: 17 Trong MS Excel 2010, thao tác nhấp chọn ô A2, giữ phím Shift và nhấn tiếp vào ô D7 có ý nghĩa gì?
Câu: 18 Trong MS Excel 2010, ô F8 có chứa nội dung “06KT5A0012”. Để lấy ra từ nội dung trong ô F8 chữ “KT5A” ta sử dụng công thức nào?
Câu: 19 Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
Câu: 20 Để lưu một đoạn văn bản đã được chọn vào vùng nhớ đệm (clipboard) mà không làm mất đi đoạn văn bản đó ta nhấn tổ hợp phím
Câu: 21 Cách nhanh nhất để bạn có thể chèn một bảng vào slide là gì?
Câu: 22 Một tập tin có chứa phong cách đã được tạo trước đó và có thể được sử dụng cho 1 bài thuyết trình được gọi là gì?
Câu: 23 Một số trình duyệt Web hiện nay là:
Câu: 24 Dịch vụ cho người phát triển web thuê đường truyền và không gian lưu trữ trên web server được gọi là gì?
Câu: 25 Ddos là viết tắt của hình thức tấn công mạng nào sau đây: