học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CHỨNG CHỈ UDCNTT THEO THÔNG TƯ 03 CỦA BỘ TTTT

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CHỨNG CHỈ UDCNTT THEO THÔNG TƯ 03 CỦA BỘ TTTT

ngày 23-03-2022

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CHỨNG CHỈ UDCNTT THEO THÔNG TƯ 03 CỦA BỘ TTTT

Xem tiếp
THÔNG BÁO ĐIỂM THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC THÁNG 02/2022

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC THÁNG 02/2022

ngày 18-03-2022

Thông báo điểm thi Chuẩn đầu ra Tin học tháng 02/2022

Xem tiếp
Đón xuân phơi phới - Rinh ngay lì xì năm mới 2022

Đón xuân phơi phới - Rinh ngay lì xì năm mới 2022

ngày 09-02-2022

Đ𝗢́𝗡 𝗫𝗨𝗔̂𝗡 𝗣𝗛𝗢̛𝗜 𝗣𝗛𝗢̛́𝗜 - 𝗥𝗜𝗡𝗛 𝗡𝗚𝗔𝗬 𝗟𝗜̀ 𝗫𝗜̀ 𝗡𝗔̆𝗠 𝗠𝗢̛́𝗜

Xem tiếp