học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

ngày 30-06-2023

Trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin, kiến thức nền tảng mạng máy tính và truyền thông, IoT, cloud; kiến thức chuyên ngành theo định hướng “Mạng máy tính” như: quản trị mạng, an ninh mạng, mạng không dây, phân tích và thiết kế mạng, lập trình mạng… và định hướng “Truyền thông” như: truyền thông quang, truyền thông vô tuyến, truyền thông di động, truyền thông đa phương tiện

Xem tiếp
NGÀNH QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

NGÀNH QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

ngày 30-06-2023

Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về du lịch thông qua các môn học như: văn hóa du lịch, tài nguyên du lịch, hướng dẫn du lịch..., được thực hành, thực tập với nhiều vai trò khác nhau trong những môn học mang tính ứng dụng cao như: thiết kế và điều hành tour, tổ chức chương trình du lịch, đồ án sản phẩm du lịch…

Xem tiếp
THÔNG BÁO  V/v khai giảng các lớp bồi dưỡng Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO V/v khai giảng các lớp bồi dưỡng Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 07 năm 2023

ngày 30-06-2023

Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học;

Xem tiếp