học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Thông báo danh sách sinh viên K62, K63, K64 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

Thông báo danh sách sinh viên K62, K63, K64 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

ngày 29-11-2022

Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo Danh sách sinh viên chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện

Xem tiếp
Chứng chỉ Tin học Quốc tế ICDL đối với sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chứng chỉ Tin học Quốc tế ICDL đối với sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ngày 01-11-2022

Chứng chỉ ICDL ra đời năm 1997 tại Dublin, Ireland

Xem tiếp
Thông báo tổ chức Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt Tháng 10 năm 2022

Thông báo tổ chức Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt Tháng 10 năm 2022

ngày 26-10-2022

Thông báo tổ chức Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt Tháng 10 năm 2022

Xem tiếp