học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Phương pháp ôn tập Chuẩn đầu ra Tin học hiệu quả

Phương pháp ôn tập Chuẩn đầu ra Tin học hiệu quả

ngày 05-12-2022

Hiện nay, Tin học giữ vai trò chủ đạo trong việc chuẩn bị cho sinh viên khả năng tiếp nhận, mở rộng tri thức và sáng tạo trong thời đại thông tin, kết nối và toàn cầu hóa.

Xem tiếp
Thông báo danh sách sinh viên K62, K63, K64 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

Thông báo danh sách sinh viên K62, K63, K64 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

ngày 29-11-2022

Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo Danh sách sinh viên chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện

Xem tiếp