học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Danh sách sinh viên K62, K63, K64 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

Danh sách sinh viên K62, K63, K64 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

ngày 04-08-2022

Danh sách sinh viên K62, K63, K64 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

Xem tiếp
Mùa hè xanh -  Tặng quà không phanh

Mùa hè xanh - Tặng quà không phanh

ngày 05-07-2022

Mùa hè xanh - Tặng quà không phanh

Xem tiếp
Thông báo Tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06.2022

Thông báo Tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06.2022

ngày 23-06-2022

Thông báo Tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06.2022

Xem tiếp