học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Thông báo về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06 năm 2020

Thông báo về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06 năm 2020

ngày 05-08-2020

Thông báo về việc tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06 năm 2020

Xem tiếp
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BÀI THI MOS

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BÀI THI MOS

ngày 05-08-2020

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BÀI THI MOS

Xem tiếp