học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Mùa hè xanh -  Tặng quà không phanh

Mùa hè xanh - Tặng quà không phanh

ngày 05-07-2022

Mùa hè xanh - Tặng quà không phanh

Xem tiếp
Thông báo Tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06.2022

Thông báo Tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06.2022

ngày 23-06-2022

Thông báo Tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06.2022

Xem tiếp
Thông báo Danh sách sinh viên hệ đại học chính quy đủ điều kiện cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học tháng 05 năm 2022

Thông báo Danh sách sinh viên hệ đại học chính quy đủ điều kiện cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học tháng 05 năm 2022

ngày 08-06-2022

Thông báo Danh sách sinh viên hệ đại học chính quy đủ điều kiện cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học tháng 05 năm 2022

Xem tiếp