học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Chứng chỉ Tin học Quốc tế ICDL đối với sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chứng chỉ Tin học Quốc tế ICDL đối với sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ngày 01-11-2022

Chứng chỉ ICDL ra đời năm 1997 tại Dublin, Ireland

Xem tiếp
Thông báo tổ chức Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt Tháng 10 năm 2022

Thông báo tổ chức Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt Tháng 10 năm 2022

ngày 26-10-2022

Thông báo tổ chức Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện đợt Tháng 10 năm 2022

Xem tiếp
Những điều cần biết về chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học dành cho tân sinh viên K67

Những điều cần biết về chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học dành cho tân sinh viên K67

ngày 12-10-2022

Những điều cần biết về chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học dành cho tân sinh viên K67

Xem tiếp