học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Hướng dẫn chi tiết cách hợp nhất dữ liệu và trang tính trong Excel

Hướng dẫn chi tiết cách hợp nhất dữ liệu và trang tính trong Excel

ngày 22-06-2023

Bài hướng dẫn này Trung tâm Tin học sẽ trình bày các cách khác nhau để hợp nhất các trang trong Excel bằng cách kết hợp dữ liệu từ nhiều trang tính hoặc kết hợp nhiều trang bằng cách sao chép dữ liệu của chúng.

Xem tiếp
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ngày 20-06-2023

Làm chủ các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Xem tiếp
Hướng dẫn sử dụng hàm RANK trong Excel để xếp hạng dữ liệu

Hướng dẫn sử dụng hàm RANK trong Excel để xếp hạng dữ liệu

ngày 19-06-2023

Cách sử dụng hàm Rank trong Excel để sắp xếp thứ hạng nhanh chóng

Xem tiếp