học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Tầm quan trọng của Chứng chỉ MOS trong thời đại 4.0

Tầm quan trọng của Chứng chỉ MOS trong thời đại 4.0

ngày 19-01-2021

Trong thời kì hội nhập thế giới và phát triển công nghệ hiện nay MOS xuất hiện ngày càng phổ biến đối với giới tin học văn phòng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn tầm quan trọng của chứng chỉ MOS trong thời đại 4.0 như thế nào.

Xem tiếp