học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Danh sách sinh viên K62, K63, K64 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

Danh sách sinh viên K62, K63, K64 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

ngày 04-08-2022

Danh sách sinh viên K62, K63, K64 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

Xem tiếp
Thông báo Tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06.2022

Thông báo Tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06.2022

ngày 23-06-2022

Thông báo Tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 06.2022

Xem tiếp
Thông báo Danh sách sinh viên hệ đại học chính quy đủ điều kiện cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học tháng 05 năm 2022

Thông báo Danh sách sinh viên hệ đại học chính quy đủ điều kiện cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học tháng 05 năm 2022

ngày 08-06-2022

Thông báo Danh sách sinh viên hệ đại học chính quy đủ điều kiện cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học tháng 05 năm 2022

Xem tiếp