học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Danh sách sinh viên K65 & K66 chưa đạt chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 09.2022

Danh sách sinh viên K65 & K66 chưa đạt chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 09.2022

ngày 07-09-2022

Trung tâm Tin học thông báo danh sách những sinh viên chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học K65 & K66 (𝘿𝙖𝙣𝙝 𝙨𝙖́𝙘𝙝 𝙘𝙖̣̂𝙥 𝙣𝙝𝙖̣̂𝙩 đ𝙚̂́𝙣 𝟎𝟔/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐).

Xem tiếp
Thông báo điểm thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo thông tư 03/BTTTT ngày 07/08/2022

Thông báo điểm thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo thông tư 03/BTTTT ngày 07/08/2022

ngày 09-08-2022

Thông báo điểm thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản theo thông tư 03/BTTTT ngày 07/08/2022

Xem tiếp