học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Thông báo lịch học lớp Quy đổi điểm Tin học mức cơ bản

Thông báo lịch học lớp Quy đổi điểm Tin học mức cơ bản

ngày 01-02-2023

Trung tâm Tin học thông báo lịch học lớp Quy đổi điểm Tin học mức cơ bản tới các bạn Học viên

Xem tiếp
Thông báo danh sách sinh viên K62, K63, K64 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

Thông báo danh sách sinh viên K62, K63, K64 chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học

ngày 29-11-2022

Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo Danh sách sinh viên chưa đạt Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện

Xem tiếp