học viện nông nghiệp việt nam

trung tâm tin học

Khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ ICDL tại Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ ICDL tại Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ngày 21-01-2021

Sau 1 thời gian chờ đợi mong mỏi thì mới đây ngày 7/1/2020 Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam(VITC) đã chính thức khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ ICDL đầu tiên, với tên lớp ICDL-2101.

Xem tiếp