Liên hệ

Trung tâm Tin học – Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: P.305-307  Nhà A1 cán bộ – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 04.666 28 620
Hotline: 0961.174.239

Email:  vitc@vnua.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *