Từ điển Nông nghiệp

  Kết quả tìm kiếm từ khóa "Hiệu quả chọn lọc"

  Hiệu quả chọn lọc

  Tên tiếng Anh: Response to selection
  Tên khác: Đáp ứng chọn lọc
  Nội dung: Chênh lệch giữa giá trị kiểu hình trung bình của đời con sinh ra từ những bố mẹ được chọn lọc so với giá trị kiểu hình trung bình của toàn bộ thế hệ bố mẹ. Hiệu quả chọn lọc đối với một tính trạng sau một thế hệ tỷ lệ thuận với cường độ chọn lọc, hệ số di truyền và độ lệch tiêu chuẩn của tính trạng. Hiệu quả chọn lọc hàng năm (còn gọi là tiến bộ di truyền, tiếng Anh: Genetic progress) đố...
  Xem đầy đủ

  Tra cứu gần đây

  Chưa có từ nào được tra cứu gần đây.