Từ điển Nông nghiệp

  Kết quả tìm kiếm từ khóa "w"

  Warfarin

  Tên thương phẩm: Arsrat Killer, Rat K 2%; dạng chế phẩm bả diệt chuột sinh học Warfarin 0,05% + vi khuẩn Salmonella enteriditis Isat
  Nội dung: Loại thuốc trừ chuột có tác động chống đông máu. W. được tạo thành bởi 2 đồng phân S và R. Sản phẩm công nghiệp là hỗn hợp của 2 loại đồng phân này. Hòa tan trong axeton, dioxan. Tan nhẹ trong methanol, ethanol, isopropoxide, ête và nhôm dầu. Không tan trong nước, benzen, cyclohexan. Ở trong dung dịch kiềm hình thành muối Na. Đối với chuột bạch lớn, độ độc cấp tính qua miệng LD50 3 mg/kg...
  Xem đầy đủ

  WWF

  Tên tiếng Anh: World Wide Fund for Nature
  Tên khác: Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên quốc tế
  Nội dung: Tổ chức tình nguyện có trụ sở chính ở Thụy Sỹ. WWF cố gắng bảo vệ đa dạng sinh học, thúc đẩy phát triển bền vững; WWF có 28 văn phòng đại diện trên khắp thế giới. ...
  Xem đầy đủ

  Tra cứu gần đây

  Chưa có từ nào được tra cứu gần đây.