Từ điển Nông nghiệp

  Kết quả tìm kiếm từ khóa "p"

  P11

  Nội dung: Giống ngô lai kép của Công ty Pacific Seed (Thái Lan), nhập vào Việt Nam năm 1990. Được công nhận giống năm 1994. Cây có chiều cao trung bình là 180 - 200cm. Chiều cao đóng bắp là 78 - 85cm. Thời gian sinh trưởng ở vụ Xuân 115 - 200 ngày, ở vụ Thu 90 - 95 ngày, ở vụ Đông 110 - 120 ngày. Giống thuộc nhóm chín trung bình. Cây có 16 - 18 lá. Bộ lá gọn. Lá có màu xanh đậm. Năng suất trung bì...
  Xem đầy đủ
  Nội dung: Giống ngô lai đơn của Công ty Pionner (Mỹ), được nhập vào nước ta năm 1996. Được phép khu vực hóa năm 1998. Chiều cao cây trung bình 205 - 215cm. Chiều cao đóng bắp 95 - 105cm. Thời gian sinh trưởng ở các tỉnh phía Nam 90 - 100 ngày, ở các tỉnh phía Bắc 95 - 120 ngày. Giống thuộc nhóm có thời gian sinh trưởng trung bình. Cứng cây, lá gọn, thoáng. Lá bi che kín bắp. Năng suất trung bình ở...
  Xem đầy đủ
  Nội dung: Giống ngô lai đơn của Công ty Pionner (Mỹ), được nhập vào nước ta năm 1996. Được phép khu vực hóa năm 1998. Cây cao trung bình 205 - 220cm. Chiều cao đóng bắp 100 - 110cm. Thời gian sinh trưởng ở các tỉnh phía Bắc 115 - 120 ngày, ở các tỉnh phía Nam 90 - 100 ngày. Giống thuộc nhóm chín trung bình ở phía Bắc. Cây có 17 - 18 lá. Lá xanh bền, thưa, thoáng. Năng suất trung bình 55 - 60 tạ/ha...
  Xem đầy đủ
  Nội dung: Giống cà chua được tạo ra bằng phương pháp chọn lọc cá thể nhiều lần từ giống cà chua Đài Loan. Được công nhận giống năm 1994. Trung tâm kỹ thuật rau quả Hà Nội. Giống thuộc dạng hình sinh trưởng vô hạn. Chiều cao cây trung bình là 160 - 180cm. Thân, lá to, màu xanh đậm. Thuộc nhóm giống dài ngày. Thời gian từ trồng đến kết thúc thu hoạch ở vụ Đông Xuân là 140 - 150 ngày, ở vụ Thu Đông v...
  Xem đầy đủ
  Nội dung: Giống lúa được lai tạo và chọn lọc ở đồng bằng Bắc bộ. Được phép khu vực hóa năm 1998. Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Chiều cao cây trung bình là 95 - 100cm. Thời gian sinh trưởng ở trà Xuân chính vụ là 165 - 180 ngày. Ở vụ Mùa là 135 - 140 ngày. Khả năng đẻ nhánh trung bình. Phiến lá hơi rộng. Góc lá hẹp. Màu lá xanh nhạt. Năng suất trung bình là 40 - 45 tạ/ha. Ở điều kiện thâm c...
  Xem đầy đủ

  P6

  Nội dung: Giống lúa có nguồn gốc từ tổ hợp lai IR2588 ´ Xuân số 2, được tạo ra bằng phương pháp lai hữu tính, chọn lọc gia hệ kết hợp với phân tích các chỉ tiêu chất lượng. Được phép khu vực hóa năm 1999. Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Chiều cao cây trung bình 85 - 90cm. Thời gian sinh trưởng ở vụ Đông Xuân 160 - 170 ngày, ở vụ Mùa 120 - 125 ngày. Kiểu cây gọn. Lá đòng xanh đậm. Đẻ nhánh tr...
  Xem đầy đủ

  P60

  Nội dung: Giống ngô lai kép của Công ty Pacific Seed (Thái Lan). Được phép khu vực hóa năm 1993. Cây cao trung bình 220cm. Chiều cao đóng bắp là 100 - 110cm. Giống có thời gian sinh trưởng ở các tỉnh phía Nam là 90 - 100 ngày. Giống thuộc nhóm chín trung bình. Có thể trồng liên tiếp 2 vụ trong mùa mưa ở miền Đông Nam bộ hoặc 2 vụ: Đông Xuân và Hè Thu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Cây đồng đề...
  Xem đầy đủ
  Nội dung: Giống ngô lai đơn của Công ty Pacific Seed (Thái Lan) nhập vào nước ta và trồng nhiều ở các tỉnh phía Nam. Được công nhận giống năm 2000. Cây cao trung bình là 200 - 210cm. Chiều cao đóng bắp là 90 - 110cm. Thời gian sinh trưởng ở các tỉnh phía Nam là 90 - 95 ngày. Thuộc nhóm ngô chín trung bình. Mỗi cây có 18 - 20 lá. Năng suất trung bình 55 - 60 tạ/ha. Ở điều kiện thâm canh tốt có thể ...
  Xem đầy đủ
  Nội dung: Giống ngô lai đơn của Công ty Pacific Seed (Thái Lan) được nhập vào nước ta và trồng nhiều ở các tỉnh phía Nam. Được phép khu vực hóa năm 2002. Chiều cao cây trung bình 190 - 220cm. Chiều cao đóng bắp 70 - 100cm. Thời gian sinh trưởng ở các tỉnh phía Nam 90 - 95 ngày, ở các tỉnh phía Bắc 110 - 115 ngày. Giống thuộc nhóm ngô chín trung bình. Cây có số lá 18 - 20. Năng suất trung bình 55 -...
  Xem đầy đủ
  Nội dung: Giống ngô lai đơn. Cây cao trung bình 190 - 220cm. Độ đồng đều cao. Cứng cây. Mọc khỏe. Tán lá gọn. Năng suất trung bình 58 - 59 tạ/ha. Thời gian sinh trưởng ở các tỉnh phía Bắc 108 - 115 ngày, ở các tỉnh phía Nam 90 - 93 ngày. Giống có tiềm năng năng suất cao. Chịu được mức thâm canh cao. Khả năng thích ứng rộng. Thích hợp gieo trồng trên các chân đất tốt, chủ động tưới tiêu nước....
  Xem đầy đủ
  123>Last ›

  Tra cứu gần đây

  Chưa có từ nào được tra cứu gần đây.