HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Tổ chức thi, cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

[:vi]

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC HVNNVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /TB-TTTH

                                     Hà Nội, ngày      tháng      năm 2017

   

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi, cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin

(Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Học viện

Căn cứ Quyết định số 4257/QĐ-HVN ngày 21/12/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc giao nhiệm vụ tổ chức thi, cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao, là những chứng chỉ đạt chuẩn theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện về việc tổ chức bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng chỉ nêu trên và mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức toàn Học viện;

Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam xin kính gửi thông báo tới Quý đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

  1. Đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian áp dụng

            Đối tượng:                              Tất cả cán bộ, công chức, viên chức toàn Học viện.

            Mức hỗ trợ từ Học viện:       700.000 đ/học viên, sẽ được chuyển lại cho học viên

            Thời gian áp dụng:                Từ tháng 01/2017 đến hết tháng 06/2017.

  1. Thời gian, địa điểm và hình thức thi

Lịch thi: 13h30-17h30 các ngày 5, 20 hàng tháng, bắt đầu từ tháng 1/2017.

            Lịch bồi dưỡng: trong hoặc ngoài giờ hành chính, theo nhu cầu của người học.

Lớp đầu tiên:             Lịch bồi dưỡng: từ 8h00 thứ Hai, 16/01/2017.

                                       Lịch thi: 13h30 thứ Sáu, 20/01/2017

Địa điểm: tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Hình thức thi: gồm 02 bài thi trên máy tính (01 bài trắc nghiệm lý thuyết và 01 bài thực hành).

Lưu ý: Học viên chỉ được cấp chứng chỉ khi đã đạt cả 2 nội dung thi, học viên không đạt nội dung nào thì chỉ phải thi lại nội dung đó.

  1. Nội dung bồi dưỡng: gồm 6 module

TT

Nội dung

TT

Nội dung

1 Module 01: Hiểu biết về CNTT cơ bản 4 Module 04: Sử dụng bảng tính cơ bản
2 Module 02: Sử dụng máy tính cơ bản 5 Module 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản
3 Module 03: Xử lý văn bản cơ bản 6 Module 06: Sử dụng Internet cơ bản
  1. Lệ phí

            – 2.100.000 đ/học viên

Ghi chú:

– Lệ phí trên là trọn gói (cả học, thi, cấp chứng chỉ).

– Lệ phí thi lại đối với mỗi bài thi lý thuyết hoặc thực hành: 350.000đ

  1. Hồ sơ đăng kí

– Đơn đăng ký dự thi theo mẫu (kèm theo);

– Hai (02) ảnh 4cm×6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh;

– Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai;

  1. Nộp hồ sơ

Học viên đăng ký trước, có thể trực tiếp tại:

Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Phòng 306 nhà A1 cán bộ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Điện thoại:      (04) 666 28 620; 0961 174 239.

Email:             vitc@vnua.edu.vn

Website:        http://vitc.edu.vn

Hoặc đăng ký online tại: http://tinyurl.com/vitc-dkhoc

Để đảm bảo quyền lợi cho các cán bộ, kính mong Quý đơn vị chuyển thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VP TT.

  GIÁM ĐỐC

 

Phạm Quang Dũng

 [:]

3 bình luận về “Tổ chức thi, cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)”

  1. Pingback: viagra 25mg

Bình luận đã đóng.

VITC