HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Lịch khai giảng dự kiến đợt 1 tháng 5-2019 – Trung tâm Tin học VNUA

Lịch khai giảng dự kiến đợt 1 tháng 5-2019 – Đăng ký học ngay nào! Lịch khai giảng dự kiến đợt 1 tháng 5-2019 – Trung tâm Tin học VNUA [LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN ĐỢT 01 THÁNG 05/2019 VITC] 🍁Click vào ảnh để xem lịch chi tiết🍁 ☘️Lớp Tin học Quốc tế IC3-20 👉Đăng … Đọc tiếpLịch khai giảng dự kiến đợt 1 tháng 5-2019 – Trung tâm Tin học VNUA

Lịch khai giảng dự kiến đợt 3 tháng 4-2019 – VITC

Lịch khai giảng dự kiến đợt 3 tháng 4-2019 – Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam Lịch khai giảng dự kiến đợt 3 tháng 4-2019 – VITC Lịch khai giảng dự kiến đợt 3 tháng 4-2019 – Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam [LỊCH KHAI GIẢNG DỰ … Đọc tiếpLịch khai giảng dự kiến đợt 3 tháng 4-2019 – VITC

Lịch khai giảng dự kiến đợt 1 tháng 12 VITC

🍁Click vào ảnh để xem lịch chi tiết🍁 ☘️Lớp Tin học Quốc tế IC3-18 👉Đăng ký online tại: https://goo.gl/4viSwh ☘️Lớp Ứng dụng công nghệ thông tin CNTTCB-36 👉Đăng ký online tại: https://goo.gl/CrgNtp ☘️Lớp Tin học văn phòng MOS-23 👉Đăng ký online tại: https://goo.gl/xUDgz4 ☘️Lớp Tin học văn phòng MOS-24 👉Đăng ký online tại: https://goo.gl/mmvBaa ✳Sau khi đăng ký online, … Đọc tiếpLịch khai giảng dự kiến đợt 1 tháng 12 VITC

Lịch khai giang dự kiến tháng 11 – VITC

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN ĐỢT 1 THÁNG 11 ☘Lớp Tin học văn phòng MOS-22 👉Đăng ký online tại: https://goo.gl/Zmgc3t     ☘Lớp Ứng dụng công nghệ thông tin CNTTCB-34 👉Đăng ký online tại: https://goo.gl/CrgNtp     ☘Lớp Tin học Quốc tế IC3-17 👉Đăng ký online tại: https://goo.gl/P1vdFA     ☘Lớp Tin học văn phòng MOS-23 👉Đăng ký … Đọc tiếpLịch khai giang dự kiến tháng 11 – VITC

VITC