HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Danh sách học viên đạt chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao tháng 03/2019

TT MÔ ĐUN Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Xử lý văn bản nâng cao – Sử dụng bảng tính nâng cao – Sử dụng trình chiếu nâng cao Nguyễn Tuấn Hiệp 16/10/1994 Duy Nhất – Vũ Thư – Thái Bình 2 Xử lý văn bản nâng cao – Sử dụng bảng tính nâng … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao tháng 03/2019

VITC