HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 24/03/2020

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Nguyễn Thị Bình 11/11/1998 Sóc Sơn – Hà Nội 2 Chu Đức Mạnh 11/09/1996 Lục Nam – Bắc Giang 3 Nguyễn Trung Tín 22/11/1996 Nam Trực – Nam Định 4 Nghiêm Hồng Ngân 31/08/1993 Đống Đa – Hà Nội 5 Nguyễn Thị Thu Trang 12/01/1980 Gia … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 24/03/2020

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 17/03/2020

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Nguyễn Thị Mến 17/10/1989 Thuận Thành 2 Cam Thị Thu Hà 20/01/1997 Gia Lâm – Hà Nội 3 Nguyễn Thị Thu Trà 30/08/1998 Hát Môn – Phúc Thọ – Hà Nội 4 Lê Phương Phương 11/07/1999 Bắc Ninh 5 Trần Anh Quang 05/02/1998 Yên Bình – … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 17/03/2020

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 06/03/2020

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Đoàn Thị Trang 19/04/1996 Phú Hòa – Lương Tài – Bắc Ninh 2 Vũ Thị Thu Trang 10/12/1996 Hương Sơn – Mỹ Đức – Hà Nội 3 Trịnh Thúy Quỳnh 01/05/1999 Thiệu Phú – Thiệu Hóa – Thanh Hóa 4 Vũ Ngọc Bảo Trân 12/05/1999 Đà Nẵng … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 06/03/2020

Danh sách học viên đạt chứng chỉ ứng dụng cntt cơ bản 05/05/2019

TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Trần Thị Ngọc Anh 23/08/1997 Sìn Hồ – Lai Châu 2 Phạm Thị Hồng Ánh 01/03/1997 Hà Lương – Hạ Hòa – Phú Thọ 3 Tôn Thái Hà 17/09/1997 TT Chờ – Yên Phong – Bắc Ninh 4 Lý Thị Huế 09/01/1996 Đình Phong – Trùng Khánh … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ ứng dụng cntt cơ bản 05/05/2019

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi 09/03/2019

TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Trần Văn Lộc 04/06/1962 Hải Phương – Hải Hậu – Nam Định 2 Trịnh Hà Phương 23/12/1996 Cổ Bi – Gia Lâm – Hà Nội 3 Hứa Phương Thùy 09/08/1997 TP. Cao Bằng – T. Cao Bằng 4 Lê Anh Tú 14/03/1996 Dương Xá – Gia Lâm … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi 09/03/2019

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi 02/04/2019

TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Nguyễn Thu Điệp 07/05/1994 Xuân Canh – Đông Anh – Hà Nội 2 Nguyễn Thị Ngọc Dinh 13/09/1984 Tân Tiến – Văn Giang – Hưng Yên 3 Phạm Thị Hằng 30/06/1994 Kim Chung – Đông Anh – Hà Nội 4 Nguyễn Thị Thúy Hằng 04/12/1976 Hai Bà … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi 02/04/2019

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày thi 23/03/2019

TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Nguyễn Thị Minh Anh 10/02/1992 Việt Đoàn – Tiên Du – Bắc Ninh 2 Lô Ngọc Diễn 05/10/1996 Hưng Đạo – Hòa An – Cao Bằng 3 Nguyễn Thị Thùy Dung 02/01/1996 Phú Thị – Gia Lâm – Hà Nội 4 Bùi Thị Duyên 25/12/1996 TT. Quốc … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày thi 23/03/2019

Danh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi19/01/2019]

TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 1 Trần Văn Lộc 04/06/1962 Hải Phương – Hải Hậu – Nam Định 2 Trịnh Hà Phương 23/12/1996 Cổ Bi – Gia Lâm – Hà Nội 3 Hứa Phương Thùy 09/08/1997 TP. Cao Bằng – T. Cao Bằng 4 Lê Anh Tú 14/03/1996 Dương Xá – Gia Lâm … Đọc tiếpDanh sách học viên đạt chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày thi19/01/2019]

VITC