HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM

Menu

[Thông báo] Danh sách sinh viên thi đạt trong Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 6 năm 2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

THÔNG BÁO

V/v Danh sách sinh viên thi đạt trong Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học

của Học viện, đợt tháng 06 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc Ban hành Quy định về Tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học;

Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo danh sách sinh viên thi đạt trong Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện, đợt tháng 06 năm 2020 như sau:

Sinh viên nhấp vào danh sách thi để xem chi tiết.

* Mọi thắc mắc sinh viên báo lại trước 10h ngày 25/06/2020.

Để tạo điều kiện cho sinh viên từ K62 sớm đạt Chuẩn đầu ra Tin học, tránh quá tải vào các kỳ tiếp theo; tại Học viện, lịch định kỳ của Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học được tổ chức mỗi năm 4 lần, vào các tháng 2, 5, 8, 11 (một tháng trước các đợt xét tốt nghiệp), bắt đầu từ năm học 2019–2020.

Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch khai giảng các lớp ôn thi và lịch thi Chuẩn đầu ra Tin học của Học viện, đợt tháng 08 năm 2020. Lịch cụ thể xem tại đây.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

TRUNG TÂM TIN HỌC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Phòng 306-307, Khu làm việc các Khoa, Viện, Trung tâm (cạnh GĐ A) – HVNNVN.

Website:          https://vitc.vnua.edu.vn

Facebook:        https://facebook.com/vitc.vnua

Email:              vitc@vnua.edu.vn

Điện thoại:      (04) 666 28 620 – 0961.174.239 (Ms. Nhung)

 

VITC