HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Ứng dụng CNTT cơ bản & Nâng Cao

Câu: 1 Trong quá trình sử dụng máy tính, bạn thấy một chương trình bị treo, trình quản lý nào bạn nên dùng để khắc phục sự cố trên?
Câu: 2 Để đảm bảo tính an toàn khi tạm thời rời khỏi máy tính mà không đóng bất kỳ chương trình nào đang chạy, tùy chọn nào sau đây là đúng nhất
Câu: 3 Tổ hợp phím Ctrl + O trong Word có tác dụng như thế nào?
Câu: 4 Trong chương trình MS Word 2010, nhóm Table nằm trên thẻ Ribbon nào?
Câu: 5 Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:
Câu: 6 Sau khi copy, chọn Home/Clipboard/Paste/Paste Special chỉ mục Comments dùng để
Câu: 7 Nếu bạn sử dụng 1 cụm từ làm thuật ngữ tìm kiếm, điều nào dưới đây là đúng?
Câu: 8 Driver là gì?
Câu: 9 Khi nào bạn có thể muốn thiết lập nguồn để ở chế độ Sleep là thích hợp nhất?
Câu: 10 Virus KHÔNG thể xâm nhập vào máy tính thông quan con đường nào?
Câu: 11 Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì?
Câu: 12 Chức năng Animations/ Timing/ Delay dùng để:
Câu: 13 Khả năng xử lý của máy tính phụ thuộc vào … ban sử dụng lựa chọn nào?
Câu: 14 Thiết bị xuất của máy tính gồm?
Câu: 15 Phím tắt để sao chép một đối tượng vào ClipBoard là:
Câu: 16  Tên miền trong địa chỉ website có .edu cho biết Website đó thuộc về?
Câu: 17  Các thiết bị nào thông dụng nhất hiện nay dùng để cung cấp dữ liệu cho máy xử lý?
Câu: 18  Công dụng của phím Print Screen là gì?
Câu: 19 Trong soạn thảo Word, để chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:
Câu: 20 Trong soạn thảo Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện
Câu: 21 Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa giá trị 7.5. Ta lập công thức tại ô B1 có nội dung như sau =IF(A1>=5, “Trung Bình”, IF(A1>=7, “Khá”, IF(A1>=8, “Giỏi”, “Xuất sắc”))) khi đó kết quả nhận được là:
Câu: 22 Máy tính là gi?
Câu: 23 Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử
Câu: 24 Biểu thức sau = AND(5>4,6<9,2<1,10>7,OR(2<1,3>2))
Câu: 25 Trong bảng tính Excel, hàm Today() trả về: