HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Ứng dụng CNTT cơ bản & Nâng Cao

Câu: 1 Những ký tự, chữ số nào được sử dụng để biểu diễn số nhị phân?
Câu: 2 Các tùy chọn nào dưới đây là hệ điều hành (chọn 4)
Câu: 3 Phím chức năng nào dưới đây có thể được chọn để thực hiện việc kiểm tra lỗi chính tả (spelling)?
Câu: 4 Tùy chọn nào dưới đây được sử dụng để thiết lập khoảng cách giữa các ký tự?
Câu: 5 Các hiển thị Hậu trường (Backstage View) là gì?
Câu: 6 Trong bảng tính MS Excel 2010, để tách dữ liệu trong một ô thành hai hoặc nhiều ô, ta thực hiện
Câu: 7 Phương pháp nào bạn có thể sử dụng để tạo bản trình chiếu mới?
Câu: 8 Thông thường trên một slide nên có tối đa bao nhiêu mục hoa thị?
Câu: 9 Chức năng thêm các ghi chú vào bản trình chiếu để
Câu: 10 Nếu bạn sử dụng 1 cụm từ làm thuật ngữ tìm kiếm, điều nào dưới đây là đúng?
Câu: 11 Sử dụng chức năng tìm kiếm của MS Windows, người sử dụng có thể
Câu: 12 Trong chương trình MS Word 2010, nhóm Header & Footer nằm trên thẻ Ribbon nào?
Câu: 13 Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì?
Câu: 14 Chức năng Animations/ Timing/ Delay dùng để:
Câu: 15 Dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft là gì?
Câu: 16 Trong ứng dụng PowerPoint chức năng hyperlink dùng để tạo liên kết
Câu: 17 Trong soạn thảo Word, để chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:
Câu: 18 Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa giá trị 7.5. Ta lập công thức tại ô B1 có nội dung như sau =IF(A1>=5, “Trung Bình”, IF(A1>=7, “Khá”, IF(A1>=8, “Giỏi”, “Xuất sắc”))) khi đó kết quả nhận được là:
Câu: 19 Để vẽ đồ thị trong Slide ta chọn:
Câu: 20 Để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp phím:
Câu: 21 Khi một dòng chủ đề trong thư ta nhận được bắt đầu bằng chữ RE:; thì thông thường thư là:
Câu: 22 Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử
Câu: 23 Để đảm bảo an toàn dữ liệu ta chọn cách nào?
Câu: 24 Thuộc tính phần mềm microsoft word 2010 có phần mở rộng là gì?
Câu: 25 Trong powerpoint in ấn ta sử dụng chức năng