HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Ứng dụng CNTT cơ bản & Nâng Cao

Câu: 1 Trong quá trình sử dụng máy tính, bạn thấy một chương trình bị treo, trình quản lý nào bạn nên dùng để khắc phục sự cố trên?
Câu: 2 Để đảm bảo tính an toàn khi tạm thời rời khỏi máy tính mà không đóng bất kỳ chương trình nào đang chạy, tùy chọn nào sau đây là đúng nhất
Câu: 3 Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:
Câu: 4 Trong bảng tính MS Excel 2010, để tách dữ liệu trong một ô thành hai hoặc nhiều ô, ta thực hiện
Câu: 5 Thông thường trên một slide nên có tối đa bao nhiêu mục hoa thị?
Câu: 6 Khái niệm nào gắn với sự kết nối các máy tính?
Câu: 7 Nếu bạn sử dụng 1 cụm từ làm thuật ngữ tìm kiếm, điều nào dưới đây là đúng?
Câu: 8 Driver là gì?
Câu: 9 Để xóa một hàng trong Worksheet, ta chọn một ô tương ứng với hàng rồi
Câu: 10 Virus KHÔNG thể xâm nhập vào máy tính thông quan con đường nào?
Câu: 11 Nếu bạn muốn làm cho cửa sổ nhỏ hơn (không kín màn hình), bạn nên sử dụng nút nào?
Câu: 12 Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì?
Câu: 13 Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa nội dung “TTTH ĐHKHTN”. Khi thực hiện công thức = LEN(A1) thì giá trị trả về kết quả:
Câu: 14 Khi thiết kế các Slide, sử dụng Home -> Slides -> New Slide có ý nghĩa gì ?
Câu: 15 Để tạo hiệu ứng cho 1 Slide, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Câu: 16 Khả năng xử lý của máy tính phụ thuộc vào … ban sử dụng lựa chọn nào?
Câu: 17 Thiết bị xuất của máy tính gồm?
Câu: 18 Trong soạn thảo Word, tổ hợp phím nào cho phép đưa con trỏ về cuối văn bản :
Câu: 19 Để vẽ đồ thị trong Slide ta chọn:
Câu: 20 Để hủy bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổ hợp phím:
Câu: 21  Trong hệ điều hành windows chức năng Disk Defragment gọi là?
Câu: 22 Thuộc tính phần mềm microsoft word 2010 có phần mở rộng là gì?
Câu: 23 Biểu thức sau = AND(5>4,6<9,2<1,10>7,OR(2<1,3>2))
Câu: 24 Trong powerpoint in ấn ta sử dụng chức năng
Câu: 25 Địa chỉ B$3 là địa chỉ: