HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Chứng chỉ Quốc tế ICDL

Câu: 1 Chế độ hiển thị văn bản nào mà bạn nên áp dụng cho văn bản mà bạn nhận được thông qua email
Câu: 2 Tổ hợp phím Ctrl + Shift + = có chức năng gì?
Câu: 3 Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là
Câu: 4 Trong Word để tạo tiêu đề đầu trang ta thực hiện
Câu: 5 Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự Hoa đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện
Câu: 6 Trong Excel, công thức =INT(AVERAGE(18,12,28,4)) trả về kết quả là bao nhiêu?
Câu: 7 Bấm chuột phải tại một đối tượng trong PowerPoint có nghĩa là
Câu: 8  Công dụng của phím Print Screen là gì?
Câu: 9 Trong soạn thảo Word, tổ hợp phím nào cho phép đưa con trỏ về cuối văn bản :
Câu: 10 Khi một dòng chủ đề trong thư ta nhận được bắt đầu bằng chữ RE:; thì thông thường thư là:
Câu: 11 Macro Virus là gì?
Câu: 12 Mainboard là gì?
Câu: 13  Màn hình giao diện Windows có các thành phần cơ bản là
Câu: 14 Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang bạn chọn mục:
Câu: 15 Một mạng lớp B cần chia thành 15 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây :
Câu: 16 Linux là gì?
Câu: 17 Phần mềm nào sau đây không phải là phần mềm độc hại?
Câu: 18 Trong bảng tính Excel, hàm VLOOKUP, nếu không tìm thấy giá trị cần tìm thì hàm sẽ trả về giá trị
Câu: 19 Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là:
Câu: 20 Một mạng con lớp A mượn 1 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là :
Câu: 21 Một mạng con lớp A mượn 7 bit để chia subnet thì Subnet Mask sẽ là :
Câu: 22 Folder/file sau khi được xóa bằng tổ hợp phím Shift + Delete có phục hồi được không?
Câu: 23 Lớp C được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho subnet:
Câu: 24 Trong bảng tính Excel 2010, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì  nhận được kết quả :
Câu: 25 Mô hình phân lớp OSI có bao nhiêu lớp :