HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn:

Câu: 1 Những yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp?
Câu: 2 Ngày nay Công nghệ thông tin có thể được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp do:
Câu: 3 Hàm lượng cacbon hữu cơ trong đất có liên quan như thế nào với năng suất cây trồng?
Câu: 4 Mạng cảm biến không dây (WSN) là gì?
Câu: 5 Vai trò của ICT với nghiên cứu nông nghiệp?
Câu: 6 Tăng năng suất nông nghiệp theo cách thông minh thích ứng khí hậu đòi hỏi phải đầu tư liên tục vào….
Câu: 7 Thực hiện truy vấn trên bảng dữ liệu thuộc tính sẽ bao gồm: một trường thuộc tính, giá trị truy vấn và thành phần nào còn thiếu dưới đây?
Câu: 8 Khi bạn muốn tìm các vị trí của khách hàng có nằm trong khu vực bạn chọn, bạn phải thực hiện chọn lớp chứa các đối tượng đồ hoạ mà bạn muốn chọn (lớp khách hàng) và lớp chứa các đối tượng liên quan (lớp khu vực). Điều gì đang được nói tới?
Câu: 9 Lập bản đồ mức độ phì nhiêu đất của một cánh đồng từ một tập các điểm lấy mẫu đất cần sử dụng cách thức nào dưới đây?
Câu: 10 Mô hình dữ liệu Raster cho chính xác về vị trí và đường biên
Câu: 11 Mô hình dữ liệu vector biểu diễn các đối tượng không liên tục trên bề mặt trái đất như:
Câu: 12 Dùng một lớp bản đồ để biểu diễn các cột chữa cháy, vậy lớp đó nên dùng kiểu dữ liệu dạng gì thì thích hợp nhất
Câu: 13 Phát biểu nào sau đây sai về Crop Tool:
Câu: 14 Tùy chọn kích thước đầu cọ của công cụ Brush có thể thiết lập được trong khoảng giá trị nào?
Câu: 15 Linear Gradinet để tô màu theo dạng
Câu: 16 Phát biểu nào sau đây là đúng khi thao tác đến chức năng cân bằng màu sắc Color Balance :
Câu: 17 Để tạo hiệu ứng đổ bóng ta chọn chức năng nào sau đây:
Câu: 18 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói đến độ phân giải của hình ảnh:
Câu: 19 Câu lệnh nào sau đây để tạo ra 1 checkbox?
Câu: 20 Thuộc tính nào sau đâu để thay đổi lề trái của một phần tử?
Câu: 21 Để truy cập vào các Website trên Internet, người sử dụng cần cài đặt phần mềm nào trên máy tính?
Câu: 22 Trong CSS, để ngăn cách giữa các thuộc tính ta dùng:
Câu: 23 Để áp dụng duy nhất cho 1 thẻ trên trang web thì bộ chọn Selector trong CSS là gì?
Câu: 24 Trong CSS, cú pháp margin: 4px 3px 5px 3px; có nghĩa là
Câu: 25 Từ HTML là từ viết tắt của cụm từ nào sau đây: