HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Ứng dụng CNTT cơ bản & Nâng Cao

Câu: 1 Chỉ ra phát biểu đúng về Undo
Câu: 2 Trong quá trình sử dụng máy tính, bạn thấy một chương trình bị treo, trình quản lý nào bạn nên dùng để khắc phục sự cố trên?
Câu: 3 Để đảm bảo tính an toàn khi tạm thời rời khỏi máy tính mà không đóng bất kỳ chương trình nào đang chạy, tùy chọn nào sau đây là đúng nhất
Câu: 4 Các tùy chọn nào dưới đây là hệ điều hành (chọn 4)
Câu: 5 Tổ hợp phím Ctrl + O trong Word có tác dụng như thế nào?
Câu: 6 Trong soạn thảo Word, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện các thao tác nào?
Câu: 7 Phím chức năng nào dưới đây có thể được chọn để thực hiện việc kiểm tra lỗi chính tả (spelling)?
Câu: 8 Trong chương trình MS Word 2010, nhóm Table nằm trên thẻ Ribbon nào?
Câu: 9 Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:
Câu: 10 Sau khi copy, chọn Home/Clipboard/Paste/Paste Special chỉ mục Comments dùng để
Câu: 11 Thuộc tính chỉ đọc của một file có ý nghĩa:
Câu: 12 Trong MS Excel 2010, tổ hợp phím nào được dùng để thay thế cho thao tác vào File, chọn Save?
Câu: 13 Trong bảng tính Excel, cho các giá trị như sau: ô A4 = 4, ô A2 = 5, ô A3 = 6, ô A7 = 7 tại vị trí ô B2 lập công thức B2 = Sum(A4,A2,Count(A3,A4)) cho biết kết quả ô B2 sau khi Enter:
Câu: 14 Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa nội dung “TTTH ĐHKHTN”. Khi thực hiện công thức = LEN(A1) thì giá trị trả về kết quả:
Câu: 15 Để tạo hiệu ứng cho 1 Slide, bạn sử dụng lựa chọn nào?
Câu: 16 Chức năng Bookmark của trình duyệt web dùng để:
Câu: 17 Trong ứng dụng PowerPoint chức năng hyperlink dùng để tạo liên kết
Câu: 18 Khái niệm hệ điều hành là gì ?
Câu: 19 Trong soạn thảo Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện
Câu: 20 Để vẽ đồ thị trong Slide ta chọn:
Câu: 21 Khi một dòng chủ đề trong thư ta nhận được bắt đầu bằng chữ RE:; thì thông thường thư là:
Câu: 22 Máy tính là gi?
Câu: 23 Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử
Câu: 24 Trong powerpoint in ấn ta sử dụng chức năng
Câu: 25 Địa chỉ B$3 là địa chỉ: