HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Khóa Excel Cơ Bản

Câu: 1 Thành phần bên trong máy tính nào thực hiện các tính toán và các phép toán logic?
Câu: 2 Các đường mạch điện tử liên kết các thiết bị khác nhau với nhau được gọi là gì?
Câu: 3 Hãy chỉ ra cách nhận biết một tập tin hay thư mục là shortcut
Câu: 4 Hai bên tham gia vào EULA là?
Câu: 5 DVD là viết tắt của cụm từ:
Câu: 6 Loại bộ nhớ nào mà cả SRAM và DRAM đều mất tất cả dữ liệu khi chúng tắt nguồn
Câu: 7 Trong các nhóm sản phẩm dưới đây, nhóm nào là các hệ điều hành:
Câu: 8 Thư viện trong Windows Explorer là gì?
Câu: 9 Hộp chứa máy tính còn được gọi là gì?
Câu: 10 Chỉ ra định nghĩa đúng về bản cập nhật Service Pack
Câu: 11 Tập tin nào chứa thông tin về một cấu hình hệ thống tại một thời điểm cụ thể?
Câu: 12 Tùy chọn nào sau đây có thể được truy cập thông qua Ease of Access?
Câu: 13 Để lựa chọn các thư mục và tập tin liền kề nhau, ta sử dụng phím trái chuột kết hợp với phím nào sau đây?
Câu: 14 Tìm kiếm và thay thế một từ lặp lại nhiều lần, ta phải thực hiện các thao tác nào?
Câu: 15 Trong hộp thoại File/Page Setup, khung Margins, mục Mirror Margins dùng để làm gì?
Câu: 16 Chương trình MS Word 2007 có cho phép lưu file theo định dạng PDF không?
Câu: 17 Trong MS Excel 2010, thao tác nhấp chọn ô A2, giữ phím Shift và nhấn tiếp vào ô D7 có ý nghĩa gì?
Câu: 18 Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
Câu: 19 Trong bảng tính MS Excel, để thiết lập nhãn in, ta thực hiện
Câu: 20 Trong khi thiết kế một bài trình diễn, thực hiện thao tác Home-> New Slide là để:
Câu: 21 Tùy chọn nào dưới đây là tập hợp các thành tố của PowerPoint Presentation?
Câu: 22 Để lưu một đoạn văn bản đã được chọn vào vùng nhớ đệm (clipboard) mà không làm mất đi đoạn văn bản đó ta nhấn tổ hợp phím
Câu: 23 Cách lưu nội dung website
Câu: 24 Phát biểu nào đúng nhất với thuật ngữ Spam?
Câu: 25 Để chuyển đổi các địa chỉ dạng chữ (VD: www.google.com) thành các địa chỉ dạng số (VD: 14.162.146.129), người ta sử dụng gì?