HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Ứng dụng CNTT cơ bản & Nâng Cao

Câu: 1 Không đóng bất kỳ chương trình nào đang chạy của người dùng hiện tại trong Windows 7, tùy chọn nào sau đây cho phép đăng nhập vào tài khoản khác trên máy tính
Câu: 2 Những ký tự, chữ số nào được sử dụng để biểu diễn số nhị phân?
Câu: 3 Trong quá trình sử dụng máy tính, bạn thấy một chương trình bị treo, trình quản lý nào bạn nên dùng để khắc phục sự cố trên?
Câu: 4 Để đảm bảo tính an toàn khi tạm thời rời khỏi máy tính mà không đóng bất kỳ chương trình nào đang chạy, tùy chọn nào sau đây là đúng nhất
Câu: 5 Phím chức năng nào dưới đây có thể được chọn để thực hiện việc kiểm tra lỗi chính tả (spelling)?
Câu: 6 Khi bạn đã có chọn gõ văn bản là theo chuẩn UNICODE, kiểu gõ là Telex thì phông chữ nào sau đây được áp dụng?
Câu: 7 Tùy chọn nào dưới đây được sử dụng để thiết lập khoảng cách giữa các ký tự?
Câu: 8 Sau khi copy, chọn Home/Clipboard/Paste/Paste Special chỉ mục Comments dùng để
Câu: 9 Thông thường trên một slide nên có tối đa bao nhiêu mục hoa thị?
Câu: 10 Hãy chọn phát biểu đúng về Internet và World Wide Web
Câu: 11 Trong Excel hàm YEAR(date) trả về:
Câu: 12 Trong bảng tính MS Excel 2010, để giữ cố định hàng hoặc cột trong cửa sổ soạn thảo, ta đánh dấu hàng hoặc cột, chọn
Câu: 13 Nếu bạn muốn làm cho cửa sổ nhỏ hơn (không kín màn hình), bạn nên sử dụng nút nào?
Câu: 14 Trong bảng tính Excel, cho các giá trị như sau: ô A4 = 4, ô A2 = 5, ô A3 = 6, ô A7 = 7 tại vị trí ô B2 lập công thức B2 = Sum(A4,A2,Count(A3,A4)) cho biết kết quả ô B2 sau khi Enter:
Câu: 15 Trong bảng tính Excel, hàm nào dùng để tìm kiếm:
Câu: 16 Chức năng Bookmark của trình duyệt web dùng để:
Câu: 17 Khả năng xử lý của máy tính phụ thuộc vào … ban sử dụng lựa chọn nào?
Câu: 18 Thiết bị xuất của máy tính gồm?
Câu: 19 Phím tắt để sao chép một đối tượng vào ClipBoard là:
Câu: 20 Khái niệm hệ điều hành là gì ?
Câu: 21 Để vẽ đồ thị trong Slide ta chọn:
Câu: 22 Khi một dòng chủ đề trong thư ta nhận được bắt đầu bằng chữ RE:; thì thông thường thư là:
Câu: 23 Máy tính là gi?
Câu: 24 Trong bảng tính Excel, hàm Today() trả về:
Câu: 25 Trong bảng tính Excel, các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối: