HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Khóa Excel Cơ Bản

Câu: 1 Thiết bị nào không phải là thiết bị vào, không phải là thiết bị ra, không phải là thiết bị vào/ra?
Câu: 2 Thành phần bên trong máy tính nào thực hiện các tính toán và các phép toán logic?
Câu: 3 Hãy chỉ ra cách nhận biết một tập tin hay thư mục là shortcut
Câu: 4 Tùy chọn nào là các thiết lập hệ thống và phần cứng để quản lý về việc sử dụng nguồn năng lượng cho máy tính
Câu: 5 Sau khi hệ điều hành được nâng cấp, một số phần mềm báo lỗi khi sử dụng hoặc không thể sử dụng được nữa. Tùy chọn nào dưới đây được sử dụng
Câu: 6 Để thực hiện các phần mềm đồ họa, chơi game đồ họa, người dùng cần nâng cấp máy tính của mình với thiết bị nào sau đây?
Câu: 7 Thành phần của máy tính nào sau đây chịu được nguy hại do từ tính
Câu: 8 Thư viện trong Windows Explorer là gì?
Câu: 9 Điều gì xảy ra khi một máy tính được đặt trong chế độ Sleep
Câu: 10 Chỉ ra định nghĩa đúng về bản cập nhật Service Pack
Câu: 11 Tùy chọn nào sau đây có thể được truy cập thông qua Ease of Access?
Câu: 12 Chính sách nhóm thường được áp dụng cho đối tượng nào?
Câu: 13 Để lựa chọn các thư mục và tập tin liền kề nhau, ta sử dụng phím trái chuột kết hợp với phím nào sau đây?
Câu: 14 Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới, ta phải thực hiện thao tác nào sau đây?
Câu: 15 Làm cách nào để thực hiện lệnh in ba bản?
Câu: 16 Trong hộp thoại File/Page Setup, khung Margins, mục Mirror Margins dùng để làm gì?
Câu: 17 Trong MS Excel 2010, thao tác nhấp chọn ô A2, giữ phím Shift và nhấn tiếp vào ô D7 có ý nghĩa gì?
Câu: 18 Trong bảng tính MS Excel 2010, hàm nào sau đây cho phép đếm các giá trị thỏa mãn một điều kiện cho trước
Câu: 19 Để có thể cuộn chữ thành nhiều dòng trong ô, ta dùng
Câu: 20 Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải
Câu: 21 Nếu chọn 3 ô liên tiếp trên cùng một cột của bảng biểu, đưa chuột vào vùng ô đó, nhấn chuột phải và chọn Insert Rows thì ta đã
Câu: 22 Để lưu một đoạn văn bản đã được chọn vào vùng nhớ đệm (clipboard) mà không làm mất đi đoạn văn bản đó ta nhấn tổ hợp phím
Câu: 23 Trang web, nơi mọi người có thể trao đổi, thảo luận, bày tỏ ý kiến về những vấn đề cần quan tâm được gọi là gì?
Câu: 24 Các toán tử logic nào được sử dụng trên các máy tìm kiếm (search engine)?
Câu: 25 Phát biểu nào đúng nhất với thuật ngữ Spyware?