HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Ôn luyện thi chuẩn đầu ra Tin học mức chuyên ngành

Câu: 1 Những yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp?
Câu: 2 Chọn câu trả lời đúng nhất: Khi xem xét cách tốt nhất để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông giá cả phải chăng ở các nước đang phát triển, cần thực hiện:
Câu: 3 Mạng cảm biến không dây (WSN) là gì?
Câu: 4 Vai trò của nghiên cứu trong nông nghiệp:
Câu: 5 Vai trò của ICT với nghiên cứu nông nghiệp?
Câu: 6 ICT có vai trò như thế nào đối với bảo hiểm nông nghiệp?
Câu: 7 Lập bản đồ mức độ phì nhiêu đất của một cánh đồng từ một tập các điểm lấy mẫu đất cần sử dụng cách thức nào dưới đây?
Câu: 8 Mô hình dữ liệu Raster cho chính xác về vị trí và đường biên
Câu: 9 Xác định vị trí thích hợp nhất cho việc xây dựng bệnh viện mới là một ví dụ của phân tích không giang?
Câu: 10 Mô hình dữ liệu vector biểu diễn các đối tượng không liên tục trên bề mặt trái đất như:
Câu: 11 Một lớp bản đồ Hồ có cột dữ liệu thuộc tính là MAX_DEPTH lưu trữ độ sâu của các hồ theo đơn vị mét. Câu truy vấn nào sau đây sẽ chọn các hồ có độ sâu 50 m hoặc lớn hơn?
Câu: 12 Phép chiếu bản đồ dùng để làm gì?
Câu: 13 Công cụ Move Tool có tác dụng:
Câu: 14 Cửa sổ History có chức năng:
Câu: 15 Gradient Tool là công cụ:
Câu: 16 Sử dụng công cụ Paint Bucket để:
Câu: 17 Người được mệnh danh là cha đẻ của thiết kế đồ họa hiện đại là:
Câu: 18 Đơn vị đo kích thước tập tin được sắp xếp từ lớn đến nhỏ là:
Câu: 19 Đâu là tag tạo ra tiêu đề của website mà có kích cỡ lớn nhất.
Câu: 20 Đâu là câu lệnh để tạo ra màu nền cho web?
Câu: 21 Câu lệnh nào sau đây để tạo ra 1 checkbox?
Câu: 22 Để áp dụng duy nhất cho 1 thẻ trên trang web thì bộ chọn Selector trong CSS là gì?
Câu: 23 Wordpress được viết bằng ngôn ngữ lập trình nào sau đây:
Câu: 24 Đâu là trình tự cấu trúc một file HTML
Câu: 25 Từ HTML là từ viết tắt của cụm từ nào sau đây: