HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Chuẩn đầu ra Tin học VNUA

Câu: 1 Sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong nông nghiệp như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất?
Câu: 2 Chọn câu trả lời đúng nhất: Khi xem xét cách tốt nhất để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông giá cả phải chăng ở các nước đang phát triển, cần thực hiện:
Câu: 3 Để hạ tầng, ứng dụng, dịch vụ ICT dễ tiếp cận hơn với nông thôn cần:
Câu: 4 Mạng cảm biến không dây (WSN) có thể được ứng dụng vào đâu?
Câu: 5 Các dịch vụ tư vấn nông thôn truyền thống thường được thực hiện thông qua:
Câu: 6 Vai trò của ICT với nghiên cứu nông nghiệp?
Câu: 7 Để biểu diễn ranh giới của một công viên có thể được biểu diễn tốt nhất dưới dạng hình học nào dưới đây?
Câu: 8 Nếu bạn thay đổi tỷ lệ bản đồ Canada từ 1:1,000 thành 1:100,000, Canada sẽ hiển thị nhỏ hơn
Câu: 9 Lập bản đồ mức độ phì nhiêu đất của một cánh đồng từ một tập các điểm lấy mẫu đất cần sử dụng cách thức nào dưới đây?
Câu: 10 Mô hình dữ liệu Raster cho chính xác về vị trí và đường biên
Câu: 11 Dùng một lớp bản đồ để biểu diễn các cột chữa cháy, vậy lớp đó nên dùng kiểu dữ liệu dạng gì thì thích hợp nhất
Câu: 12 Mộ lớp bản đồ dùng để biểu diễn các quận của thành phố thì loại dữ liệu nào là thích hợp nhất
Câu: 13 Công cụ Lasso Tool có chức năng làm gì:
Câu: 14 Phát biểu nào sau đây là đúng khi muốn xóa 1 phần hình ảnh:
Câu: 15 Phát biểu nào sau đây là đúng khi muốn làm mờ đối tượng nào đó ta không thể sử dụng
Câu: 16 Các sản phẩm thời kỳ đầu của thiết kế đồ họa được tìm thấy trên:
Câu: 17 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói đến độ phân giải của hình ảnh:
Câu: 18 Công cụ Move Tool có tác dụng:
Câu: 19 Đâu là tag tạo ra chữ in đậm:
Câu: 20 Đâu là tag tạo ra chữ in nghiêng:
Câu: 21 Để tạo liên kết đến website. Câu lệnh nào sau đây là đúng nhất?
Câu: 22 Thẻ <input type=”Submit”…> dùng để làm gì?
Câu: 23 Phương án nào để định nghĩa CSS theo kiểu Internal?
Câu: 24 Trong CSS, để ngăn cách giữa các thuộc tính ta dùng:
Câu: 25 Từ HTML là từ viết tắt của cụm từ nào sau đây: