HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Thi thử trắc nghiệm

Môn: Chuẩn đầu ra Tin học VNUA

Câu: 1 Lựa chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống: Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) bao gồm các ………. cho phép trao đổi hoặc tập hợp thông tin thông qua tương tác hoặc truyền dẫn.
Câu: 2 Truy cập phổ cập là gì?
Câu: 3 Mạng cảm biến không dây (WSN) có thể được ứng dụng vào đâu?
Câu: 4 Các dịch vụ tư vấn nông thôn truyền thống thường được thực hiện thông qua:
Câu: 5 Phát biểu nào sau đây đúng nhất về canh tác chính xác?
Câu: 6 Các công nghệ khai thác dữ liệu, các hệ thống hỗ trợ quyết định và phần mềm mô hình hóa giúp gì cho chính phủ hoặc các đối tác phát triển?
Câu: 7 Giả sử bạn có một lớp về vùng ôi nhiễm và một lớp các thửa đất của dân cư, bạn muốn biết những thửa đất nào nằm trong vùng ôi nhiễm, bạn cần phải thực hiện kỹ thuật GIS nào dưới đây?
Câu: 8 Một mạng lưới các đường dây dẫn điện có thể được biểu diễn dưới dạng hình học vector nào dưới đây?
Câu: 9 Nếu bạn thay đổi tỷ lệ bản đồ Canada từ 1:1,000 thành 1:100,000, Canada sẽ hiển thị nhỏ hơn
Câu: 10 Biểu diễn một khu vực địa lý bằng cách chia thành ma trận các ô vuông là?
Câu: 11 Dùng một lớp bản đồ để biểu diễn các cột chữa cháy, vậy lớp đó nên dùng kiểu dữ liệu dạng gì thì thích hợp nhất
Câu: 12 Mộ lớp bản đồ dùng để biểu diễn các quận của thành phố thì loại dữ liệu nào là thích hợp nhất
Câu: 13 Tùy chọn kích thước đầu cọ của công cụ Brush có thể thiết lập được trong khoảng giá trị nào?
Câu: 14 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói đến thanh tùy chọn:
Câu: 15 Để tạo hiệu ứng đổ bóng ta chọn chức năng nào sau đây:
Câu: 16 Người được mệnh danh là cha đẻ của thiết kế đồ họa hiện đại là:
Câu: 17 Đơn vị đo kích thước tập tin được sắp xếp từ lớn đến nhỏ là:
Câu: 18 Công cụ Move Tool có tác dụng:
Câu: 19 Đâu là tag tạo ra gạch chân chữ:
Câu: 20 Để tạo liên kết đến website. Câu lệnh nào sau đây là đúng nhất?
Câu: 21 Phương án nào để định nghĩa CSS theo kiểu Internal?
Câu: 22 Thuộc tính nào định nghĩa CSS theo kiểu inline?
Câu: 23 Làm thế nào thêm màu nền cho tất cả các phần tử <p> ?
Câu: 24 Trong thẻ tạo liên kết trang của HTML để chỉ ra đường dẫn đến trang Web được liên kết ta dùng thuộc tính
Câu: 25 Để liên kết tới External Style sheet ta sử dụng thẻ